اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۳۴۹۴۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۳۴۹۵۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۷۲۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۰۱۲۴۵۰۵۳۷ ۰۰۹۸
۹۱۲۸۳۳۸۸۱۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران -خیام شمالی - روبروی پارک شهر -کوچه افخمی- پاساژ 110 - طبقه اول پلاک 5


       

لیست قیمت محصولات تجهیز صنعت ایران (قاسمی )

۱۰:۳۲:۴۶ ۱۳۹۹/۸/۲۵

محصولات جدید تجهیز صنعت ایران (قاسمی )


وارد کننده شیر گازی برنجی

وارد کننده شیر گازی برنجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیر فلکه برنجی

نماینده فروش شیر فلکه برنجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی فشار قوی برنجی

شیر گازی فشار قوی برنجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه برنجی اروپایی

شیر فلکه برنجی اروپایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پخش کننده شیر فلکه برنجی

پخش کننده شیر فلکه برنجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیر گازی dn

نماینده فروش شیر گازی dn...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت شیر فلکه دی ان dn

قیمت شیر فلکه دی ان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه سوزنی دی ان

شیر فلکه سوزنی دی ان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر فلکه دی ان dn

شیر فلکه دی ان dn...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی دی ان dn

شیر گازی دی ان dn...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی نگین

شیر گازی نگین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی توپی نگین

شیر گازی توپی نگین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی برنجی نگین

شیر گازی برنجی نگین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش شیر برنجی نگین

عامل فروش شیر برنجی نگین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شیر برنجی استارکو

فروشنده شیر برنجی استارکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شیر گازی استارکو

فروشنده شیر گازی استارکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات استارکو

شیرالات استارکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیر گازی استارکو

نمایندگی شیر گازی استارکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیر برنجی اهارکو

نمایندگی فروش شیر برنجی اهارکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده شیر گازی اهارکو

فروشنده شیر گازی اهارکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش شیر گازی برنجی اهارکو

عامل فروش شیر گازی برنجی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات اهارکو

شیرالات اهارکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی شیر برنجی اهارکو

نمایندگی شیر برنجی اهارکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر برنجی مهشیر

شیر برنجی مهشیر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی مهشیر

شیر گازی مهشیر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات گازی مهشیر

شیرالات گازی مهشیر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش شیرالات مهشیر

نمایندگی فروش شیرالات مهشیر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیر گازی برنجی مهشیر

نماینده فروش شیر گازی برنجی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چسب التن

چسب التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چسب پرایمر التن

چسب پرایمر التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید نوار التن

خرید نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده چسب پرایمر التن

فروشنده چسب پرایمر التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده نوار التن

فروشنده نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش چسب التن

نمایندگی فروش چسب التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی نوار التن

نمایندگی نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده نوار التن

نماینده نوار التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار التن پی وی سی

نوار التن پی وی سی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار التن سفید

نوار التن سفید...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار التن مشکی

نوار التن مشکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق التن

نوار عایق التن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چسب پرایمر نیا شیمی

چسب پرایمر نیا شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نوار نیا شیمی

فروش نوار نیا شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده نوار نیا شیمی

فروشنده نوار نیا شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش نوار نیا شیمی

نماینده فروش نوار نیا شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار دور لوله نیا شیمی

نوار دور لوله نیا شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار سرجوش نیا شیمی

نوار سرجوش نیا شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار سفید نیا شیمی

نوار سفید نیا شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار عایق نیا شیمی

نوار عایق نیا شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار مشکی نیا شیمی

نوار مشکی نیا شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار نیا شیمی

نوار نیا شیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0