اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۳۴۹۴۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۳۴۹۵۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۷۲۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۰۱۲۴۵۰۵۳۷ ۰۰۹۸
۹۱۲۸۳۳۸۸۱۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران -خیام شمالی - روبروی پارک شهر -کوچه افخمی- پاساژ 110 - طبقه اول پلاک 5

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • تهران -خیام شمالی - روبروی پارک شهر -کوچه افخمی- پاساژ 110 - طبقه اول پلاک 5

  • :
  • ۳۶۳۴۹۴۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۳۴۹۵۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۶۱۷۲۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای قاسمی
 مدیریت
 
 
 ۰۰۹۸ ۹۰۱۲۴۵۰۵۳۷

آدرس