اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۳۴۹۴۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۳۴۹۵۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۷۲۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۰۱۲۴۵۰۵۳۷ ۰۰۹۸
۹۱۲۸۳۳۸۸۱۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران -خیام شمالی - روبروی پارک شهر -کوچه افخمی- پاساژ 110 - طبقه اول پلاک 5

تجهیز صنعت ایران (قاسمی )

تلفن

  • ۳۶۳۴۹۴۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۳۴۹۵۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۶۱۷۲۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۰۱۲۴۵۰۵۳۷ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۸۳۳۸۸۱۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  تهران -خیام شمالی - روبروی پارک شهر -کوچه افخمی- پاساژ 110 - طبقه اول پلاک 5